Speciální povrchové úpravy betonových podlah dokáží zásadně prodloužit životnost každé betonové podlahy v každém provoze. Na každý povrch betonových podlah působí mnoho vlivů a jsou u něj předpokládány určité vlastnosti. Mezi vlivy, působící na betonové podlahy lze uvést vlivy klimatické, mechanické i chemické. Betonové podlahy ovšem také musejí být bezprašné, zdrsněné  nebo naopak zcela hladké atd. Umíme opatřit každou betonovou podlahu vhodnou povrchovou úpravou s požadovanými vlastnostmi.

Povrchové úpravy betonových podlah

 • chemicky odolné povrchy
 • zhotovení chemicky odolných ploch
 • zhotovení nájezdů
 • zneprašnění povrchů
 • zdrsnění povrchů a protiskluzové úpravy
 • opravy povrchových úprav

 

Povrchové úpravy průmyslových podlah a ploch

 • nové vyzrálé betony
 • podkladní betony a potěry
 • starší porušené a vydrolené plochy

Systém oprav:

 • broušení a frézování plochy
 • oprava porušených míst a prasklin
 • přebroušení oprav
 • odsátí plochy
 • penetrace  a podkladní vrstvy
 • aplikace finální vrstvy

Pigmentace finální vrstvy dle odstínů RAL. Protiskluzová úprava – prosyp křemičitým pískem. Broušení, frézování a řezání je  prováděno  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané materiály:

 • epoxidové malty a směsi na opravy ploch
 • materiály na bázi epoxidů a polyuretanu

Řešení dalších detailů:

 • znovuvyřezání a zatmelení dilatačních spár
 • obvodové sokly – epoxid
 • obvodové spáry – polyuretanový tmel

Oblast použití:
Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.