OPRAVY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

Hlavně starší betonové podlahy nebo podlahy poškozené nevhodným zacházením nebo jen velkým provozem je nutno po čase opravit. Poškození betonové podlahy může zahrnovat praskliny, odlupy, porušené spáry, hrany spár i celé povrchy. Umíme opravit jak detaily, tak zrekonstruovat celou plochu betonové podlahy. Systém oprav betonových podlah zahrnuje několik základních prvků:

 • opravy spár betonových podlah
 • opravy prasklin betonových podlah
 • opravy povrchů betonových podlah
 • opravy detailů betonových podlah (nájezdů, prahů, kanálů, hran atd.)

 

Opravy spár betonových podlah

Systém oprav:

 • vyřezání do šířky dle porušení
 • vybourání, vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace epoxidovou pryskyřicí
 • vyplnění spáry epoxidovou směsí
 • po vyzrání materiálu vyřezání dilatace
 • zatmelení dilatační spáry polyuretanovým tmelem

Při vysokém porušení a velkém mechanickém zatížení lze použít systém navrtávání a kotvení ocelových trnů. Vyřezávání se provádí  diamantovými kotouči. Je  možno volit mezi řezáním na sucho a za mokra. Při řezání za mokra lze materiály aplikovat až po vyschnutí spár. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • speciální tmely
 • jednosložkové polyuretany

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, parkoviště, chemicky a mechanicky namáhané provozy. Při opravách méně porušených spár  je možno provést pouze vyřezání tmelu a znovuzaspárování. Při pohybu celých desek lze provést injektáž v okolí spáry.

Opravy prasklin betonových podlah

 • v podkladních betonech a potěrech
 • v průmyslových podlahách
 • ve stěrkách
 • ve speciálních provozech

Systém oprav:

 • vydrážkování prasklin
 • vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace – dle použitého materiálu
 • vyplnění prasklin tmelem 
 • po vyzrání materiálu přebroušení

Aplikace se provádí  tlakovými pistolemi, při menším rozsahu špachtlováním. Broušení karborundovými popř. diamant. hrnci. Vyřezávání se provádí  diamantovými kotouči. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové tmely a malty

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, betonové  plochy, parkoviště, chemicky a mechanicky  namáhané provozy. Při opravách vlasových trhlin je možnost  provést pouze přestěrkování fixačním tmelem. Při větším porušení  se  problematická místa prasklin řeší systémem zámků a vyplnění epoxidovou maltou. Pro větší mechanickou odolnost je možno provést příčné prodrážkování a vsazení ocelových trnů.

 

Opravy povrchů betonových podlah

 • průmyslových podlah a ploch
 • u podkladních betonů a potěrů

Vydrolené povrchy, porušené celé plochy, odlupy, vyjeté koleje, poškozené povrchové vrstvy.

Systém oprav:

 • broušení a frézování povrchů
 • vybourání, vyčištění a odsátí nečistot
 • oprava prasklin, oprava spár
 • penetrace
 • aplikace povrchové vrstvy
 • případné další broušení
 • aplikace finální vrstvy

Broušení a frézování se provádí  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • materiály na bázi polyuretanů
 • speciální materiály s vysokými odolnostmi

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.

Opravy detailů

Opravy nájezdů, prahů, kanálů, hran a dalších detailů průmyslových podlah a ploch

 • napojení starých a nových ploch
 • nájezdy do hal a do místností
 • opravy kolem vpustí a kanálů

Systém oprav:

 • vyřezání a vybourání daného místa
 • vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace
 • aplikace materiálu
 • přebroušení a prořezání

Broušení, frézování a řezání je  prováděno  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • pro  povrch. úpravu epoxidy a polyuretany
 • speciální materiály s vysokými odolnostmi

Oblast použití:
Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.