LASERSCREED – LASEREM NAVÁDĚNÝ FINISHER BETONOVÝCH PODLAH

Laserem naváděné finišery jsou stroje na finální úpravu betonů. Srovnávací technologie rovná betonovou směs na konečnou výšku, vyhlazuje ji a vibruje – vše během jediného pojezdu .Na rozdíl od standardních metod jako je srovnávání k okolním plochám k vodící liště, přináší laserem naváděné stroje spolehlivé a přesné výsledky. Tento stroj umožňuje betonovat libovolně velké plochy ( až 460 m 2 za hodinu ) s přesným porovnáním se srovnávacím bodem. Jako srovnávací bod funguje laserový snímač výšky. Dva přijímače umístěné na koncích vyrovnávací lišty tak tvoří kontrolní mechanismus, který umožňuje, aby byla hlava průběžně a automaticky upravována do správného sklonu s frekvencí pěti impulsů za sekundu. Nejsou zapotřebí pomocné předem zaměřené plochy a odhad výšek mezi referenčními body. Sklon je kontrolován laserem, a to průběžně ve všech směrech.

S-10A Laser Screed  je stroj společnosti SOMERO pro pokládky betonových průmyslových podlah a jiných typů betonových ploch. Díky výkonnému hydraulickému systému zdvihu a laserem řízené samonivelační liště je dosaženo vyšší rovinnosti i při velmi nízké vrstvě betonu. Plynulý chod zajišťují stabilizátory a plně integrovaná lišta. Hydraulický šnek seřezává plochu, přičemž je přebytečný beton shrnován na stranu s minimalizací bočního překryvu díky offsetové liště.