Hlavně starší betonové podlahy nebo podlahy poškozené nevhodným zacházením nebo jen velkým provozem je nutno po čase opravit. Poškození betonové podlahy může zahrnovat praskliny, odlupy, porušené spáry, hrany spár i celé povrchy. Umíme opravit jak detaily, tak zrekonstruovat celou plochu betonové podlahy. Systém oprav betonových podlah zahrnuje několik základních prvků:

 • opravy spár betonových podlah
 • opravy prasklin betonových podlah
 • opravy povrchů betonových podlah
 • opravy detailů betonových podlah (nájezdů, prahů, kanálů, hran atd.)

Opravy spár betonových podlah

Systém oprav:

 • vyřezání do šířky dle porušení
 • vybourání, vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace epoxidovou pryskyřicí
 • vyplnění spáry epoxidovou směsí
 • po vyzrání materiálu vyřezání dilatace
 • zatmelení dilatační spáry polyuretanovým tmelem

Při vysokém porušení a velkém mechanickém zatížení lze použít systém navrtávání a kotvení ocelových trnů. Vyřezávání se provádí  diamantovými kotouči. Je  možno volit mezi řezáním na sucho a za mokra. Při řezání za mokra lze materiály aplikovat až po vyschnutí spár. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • speciální tmely
 • jednosložkové polyuretany

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, parkoviště, chemicky a mechanicky namáhané provozy. Při opravách méně porušených spár  je možno provést pouze vyřezání tmelu a znovuzaspárování. Při pohybu celých desek lze provést injektáž v okolí spáry.

Opravy prasklin betonových podlah

 • v podkladních betonech a potěrech
 • v průmyslových podlahách
 • ve stěrkách
 • ve speciálních provozech

Systém oprav:

 • vydrážkování prasklin
 • vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace – dle použitého materiálu
 • vyplnění prasklin tmelem 
 • po vyzrání materiálu přebroušení

Aplikace se provádí  tlakovými pistolemi, při menším rozsahu špachtlováním. Broušení karborundovými popř. diamant. hrnci. Vyřezávání se provádí  diamantovými kotouči. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové tmely a malty

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, betonové  plochy, parkoviště, chemicky a mechanicky  namáhané provozy. Při opravách vlasových trhlin je možnost  provést pouze přestěrkování fixačním tmelem. Při větším porušení  se  problematická místa prasklin řeší systémem zámků a vyplnění epoxidovou maltou. Pro větší mechanickou odolnost je možno provést příčné prodrážkování a vsazení ocelových trnů.

Opravy povrchů betonových podlah

 • průmyslových podlah a ploch
 • u podkladních betonů a potěrů

Vydrolené povrchy, porušené celé plochy, odlupy, vyjeté koleje, poškozené povrchové vrstvy.

Systém oprav:

 • broušení a frézování povrchů
 • vybourání, vyčištění a odsátí nečistot
 • oprava prasklin, oprava spár
 • penetrace
 • aplikace povrchové vrstvy
 • případné další broušení
 • aplikace finální vrstvy

Broušení a frézování se provádí  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • materiály na bázi polyuretanů
 • speciální materiály s vysokými odolnostmi

Oblast použití:

Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.

Opravy detailů

Opravy nájezdů, prahů, kanálů, hran a dalších detailů průmyslových podlah a ploch

 • napojení starých a nových ploch
 • nájezdy do hal a do místností
 • opravy kolem vpustí a kanálů

Systém oprav:

 • vyřezání a vybourání daného místa
 • vyčištění a odsátí nečistot
 • penetrace
 • aplikace materiálu
 • přebroušení a prořezání

Broušení, frézování a řezání je  prováděno  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané  materiály:

 • epoxidové směsi a malty
 • pro  povrch. úpravu epoxidy a polyuretany
 • speciální materiály s vysokými odolnostmi

Oblast použití:
Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.