POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

Speciální povrchové úpravy betonových podlah dokáží zásadně prodloužit životnost každé betonové podlahy v každém provoze. Na každý povrch betonových podlah působí mnoho vlivů a jsou u něj předpokládány určité vlastnosti. Mezi vlivy, působící na betonové podlahy lze uvést vlivy klimatické, mechanické i chemické. Betonové podlahy ovšem také musejí být bezprašné, zdrsněné  nebo naopak zcela hladké atd. Umíme opatřit každou betonovou podlahu vhodnou povrchovou úpravou s požadovanými vlastnostmi.

Povrchové úpravy betonových podlah

  • chemicky odolné povrchy
  • zhotovení chemicky odolných ploch
  • zhotovení nájezdů
  • zneprašnění povrchů
  • zdrsnění povrchů a protiskluzové úpravy
  • opravy povrchových úprav

 

Povrchové úpravy průmyslových podlah a ploch

  • nové vyzrálé betony
  • podkladní betony a potěry
  • starší porušené a vydrolené plochy

Systém oprav:

  • broušení a frézování plochy
  • oprava porušených míst a prasklin
  • přebroušení oprav
  • odsátí plochy
  • penetrace  a podkladní vrstvy
  • aplikace finální vrstvy

Pigmentace finální vrstvy dle odstínů RAL. Protiskluzová úprava – prosyp křemičitým pískem. Broušení, frézování a řezání je  prováděno  diamantovými a karborundovými nástroji. U všech těchto činností je zajištěno bezprašné odsávání.

Používané materiály:

  • epoxidové malty a směsi na opravy ploch
  • materiály na bázi epoxidů a polyuretanu

Řešení dalších detailů:

  • znovuvyřezání a zatmelení dilatačních spár
  • obvodové sokly – epoxid
  • obvodové spáry – polyuretanový tmel

Oblast použití:
Skladové a výrobní haly, chemicky a mechanicky namáhané provozy.